Sådan giver du dit elektronik nyt liv

Når det drejer sig om bortskaffelse af elektronik, er der et par forskellige muligheder. En mulighed er at smide dem i skraldespanden. Dette er dog ikke altid det bedste valg, da mange elektroniske apparater indeholder skadelige materialer, der kan være skadelige for miljøet. En anden mulighed er at genbruge dem. Dette er ofte det bedste valg, da genbrug er med til at sikre, at værdifulde materialer ikke går til spilde, og at skadelige materialer bortskaffes korrekt. Der er også et par andre muligheder, f.eks. at donere eller genbruge elektronik. Ved at donere kan en anden person få brug for dem, mens genbrug bidrager til at reducere affaldet og bevare ressourcerne. I sidste ende afhænger den bedste løsning til bortskaffelse af elektronik af den enkelte situation.

Genanvendelse af IT og elektronik udstyr

Genbrug af it- og elektronikudstyr er en proces, hvor materialer fra brugte enheder genbruges eller genvindes. Målet med genanvendelse er at reducere miljøpåvirkningerne og spare på ressourcerne.

Der er mange måder at genanvende IT- og elektronikudstyr på. En måde er at donere udstyret til velgørenhed eller nonprofitorganisationer. Disse organisationer renoverer ofte udstyret og sælger det til en nedsat pris eller bruger det til deres egen drift.

En anden måde at genbruge IT- og elektronikudstyr på er at sende det til en certificeret genbrugsvirksomhed for e-affald. Genvindingsvirksomhederne skiller udstyret ad og adskiller komponenterne med henblik på genbrug eller genanvendelse. Materialerne sælges derefter til virksomheder, der bruger dem til at fremstille nye produkter.

Hvis du har it- og elektronisk udstyr, som du ikke længere har brug for, så overvej at genanvende det i stedet for at smide det ud. Genbrug er med til at beskytte miljøet og kan spare ressourcer og du kan læs mere her.