Lidt om Danmarks historie

Den romerske historiker Tacitus omtaler Danmark første gang, da han omtaler øen som “Cimbri”, et navn der kan henvise til Kimbrerne, en keltisk stamme, der levede i området på det tidspunkt. Anglerne, sakserne og jyderne begyndte at bosætte sig i Danmark i det 5 og 6. århundrede, og i slutningen af det 8. århundrede var disse stammer blevet til et enkelt folk, danskerne. Den første registrerede brug af ordet “Danmark” findes hos Tacitus, som beskrev, at stamme-danerne var røvere.

I begyndelsen af det 9. århundrede blev Danmark opdelt i flere små kongeriger, der hver især blev styret af en konge eller høvding. Et af disse kongeriger var Jylland, som var beboet af jyderne. Jyderne fik senere følgeskab af anglerne og sakserne, som også var indvandret fra det europæiske fastland.

Danskerne begyndte at plyndre England i slutningen af det 9. århundrede, og i 1013 erobrede de det engelske kongerige Wessex og gjorde England til en del af Danmark. Danskerne vendte derefter deres opmærksomhed mod Skotland og Irland, som de også invaderede og erobrede.

De danske konger herskede over et stort imperium, der ikke kun omfattede Danmark, men også England, Skotland, Irland, Island, Grønland og dele af Sverige, Norge og Finland.

I det 12. århundrede blev den danske konge Knud den Store hersker over både England og Danmark. Efter hans død i 1035 blev hans imperium delt mellem hans sønner. Den ene søn, Harthacnut, blev konge af Danmark, mens en anden søn, Edward Bekenderen, blev konge af England.

Harthacnut’s regeringstid var dog kortvarig. Han døde i 1042 og blev efterfulgt af sin halvbror, Magnus den Gode. Magnus blev konge af både Danmark og Norge, men han blev tvunget til at opgive sit krav på den engelske trone, da Vilhelm Erobreren, hertug af Normandiet, invaderede og erobrede England i 1066.

Da Edward døde barnløs i 1066, blev den engelske trone overtaget af Harold 2., den sidste angelsaksiske konge af England. Den danske kong Harthacnut invaderede derefter England og erobrede det og gjorde sig selv til konge af både England og Danmark.

Find anden relevant og inspirerende viden her: https://web-toolz.dk/.