Find den rette advokat til skat og moms

Moms er en forbrugsafgift, der opkræves på den værdi, der tilføres varer og tjenesteydelser. Momsen opkræves af virksomhederne på hvert trin i produktions- og distributionskæden og overføres til staten. Momsen er en form for indirekte beskatning, hvilket betyder, at afgiften betales indirekte af forbrugerne gennem højere priser på varer og tjenesteydelser.

Momsen blev indført i Det Forenede Kongerige i 1973. Den oprindelige sats var på 8 %. Satsen blev forhøjet til 15 % i 1979 og til 17,5 % i 1993. Den nuværende sats er på 20 %. I de fleste andre EU-lande er momssatsen også 20 %.

Momsen er en regressiv skat, hvilket betyder, at forbrugere med lav indkomst betaler en højere procentdel af deres indkomst i skat end forbrugere med høj indkomst. Det skyldes, at lavindkomstforbrugere bruger en større procentdel af deres indkomst på afgiftspligtige varer og tjenesteydelser end højindkomstforbrugere.

Momsen er blevet kritiseret for sin regressive karakter. Nogle økonomer hævder, at det ville være mere retfærdigt at indføre en progressiv skat, som ville kræve, at højindkomstforbrugere betaler en højere procentdel af deres indkomst i skat end lavindkomstforbrugere. Andre hævder, at momsens regressive karakter opvejes af dens effektivitet, og at den er mere retfærdig end andre former for beskatning, f.eks. indkomstskat eller ejendomsskat. Hvis man oplever snyd eller problemer indenfor dette, bør man kontakte en international skat advokat.

Hvordan fungerer skat og moms?

I Det Forenede Kongerige er moms en forbrugsafgift på varer og tjenesteydelser. Momsbeløbet, der opkræves på en vare, afhænger af dens værdi og beregnes som en procentdel af den samlede pris