Sådan bliver man påvirket af et handicap

Et handicap er en tilstand, der kan påvirke en person på en række forskellige måder og gøre det vanskeligt eller endog umuligt at deltage fuldt ud i hverdagens aktiviteter. Mens mange mennesker forbinder handicaps med fysiske handicaps som blindhed, døvhed eller tab af lemfunktion, er der også mentale og følelsesmæssige typer af handicaps, som kan påvirke en persons evne til at fungere normalt. Nogle af de mest almindelige psykiske handicaps omfatter ordblindhed og indlæringsforstyrrelser, humørsygdomme som depression eller angst og kognitive funktionsnedsættelser som demens eller Alzheimers sygdom.

Selv om der ikke findes nogen “kur” for et handicap eller handicap, findes der behandlinger og terapier, som kan hjælpe den enkelte med at håndtere de symptomer, der er forbundet med tilstanden. Mange medicinske indgreb indebærer, at man tager medicin eller gennemgår en eller anden form for specialiseret terapi, mens andre kan indebære livsstilsændringer som f.eks. at man indfører en sundere kost eller ændrer sin rutine for at opnå større fitness. Uanset hvilken type behandlingstilgang en person vælger, er det vigtigt at huske, at det at have et handicap ikke betyder, at man skal opgive sine drømme eller begrænse det, man kan opnå i livet. Med støtte fra familiemedlemmer, venner og sundhedspersonale kan man lære at overvinde sine begrænsninger og trives på trods af dem.