Pas på bierne så længe vi har dem…

Pas på bierne så længe vi har dem…

Posted by on sep 2, 2015 in Sport og friluftsliv |

Et skrøbeligt økosystem

Plantegifte og kunstig bestøvning har så godt som sat en stopper for fritlevende honningbiers eksistens. Jovist – der findes stadig masser af honningbier, men de bor stort set alle sammen i bistader hos en biavler. For nogle er dette ikke et problem – de lever jo stadig og trivis i øvrigt i bedste velgående i sådanne bistader. Der er dog noget unaturligt ved, at et insekt der er så karakteristisk for den danske natur som honningbien, stort set ikke lever frit i naturen længere.

Vi har brug for bier

Uden bier er der ingen til at bestøve vores planter. Bestøvningen er en nødvendighed for, at blomsterne kan formere sig. For at få flere bier i den danske natur, er der startet flere forskellige initiativer. Fx kan man som privatperson købe sig en koloni af bier, som så for lov at holde til, hos en biavler.