Faren ved at have alkoholafhængige forældre

Faren ved at have alkoholafhængige forældre

Posted by on jul 27, 2015 in Sport og friluftsliv |

Et ret almindeligt problem

Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse viser, at 122.000 personer under 18 år – svarende til ca. 10 % af alle unge under 18 – vokser op i en familie med alkoholproblemer. I alt vurderes det, at hele 632.000 personer i den danske befolkning ? svarende til ca. 12 % – er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. Ovenstående tal taler deres tydelige sprog; problemet er omfattende. Misbruget har konsekvenser, ikke kun for misbrugeren selv, men også for familien ? især eventuelle børn.

Det fører til omfattende problemer

Flere studier har vist, at det at være barn af en alkoholiker er en risikofaktor for udvikling af en række fysiske, psykiske og sociale problemer. Sammenlignet med børn af ikke-alkoholikere har børn af alkoholikere større risiko for depression, selvmord, spiseforstyrrelser, teenage graviditet og for selv at udvikle et misbrug. De har dårligere selvtillid og klarer sig dårligere i skolen.