Den gode balance

Den gode balance

Posted by on sep 22, 2020 in Ikke kategoriseret |


I disse år tales der meget omkring balance og det med at være i vatter så at sige. Vi lever også i tid, der er præget af stor travlhed både i vores arbejdsliv og privatliv – jo man skal godt nok stå tidligt op for at kunne følge med, det er helt sikkert. Balancen kan nemt komme til at tippe, og det er som regel i den retning, der ikke er god. Det handler i bund og grund om at få indrettet ens tilværelse således, at der en en balance mellem de ressourcer som vi har til rådighed, og de krav vi skal honorere. Er der ikke en nogenlunde konstant fin balance mellem de to, så er vi i hvert fald på sigt på vej ud på et skråplan, der ikke er holdbart, og som heller ikke er sundt for os. Så få styr på balancen, tag ansvaret på dig og sørg for, at når du oplever en periode, hvor der ikke er balance, så sørger du for, at der igen på sigt etableres en bæredygtig balance i din tilværelse.